Tin tức

Thanh đá mài CERAMIC CERATON JAPAN

Thanh đá mài CERAMIC CERATON JAPAN

Thanh đá mài CERAMIC CERATON JAPAN


Mức giảm có thể dao động 15-17%

Mức giảm có thể dao động 15-17%

Mức giảm có thể dao động 15-17% thậm chí tới 50% tùy từng hãng và từng chặng, nhờ tình hình giá nhiên liệu bay giảm gần nửa cũng như áp lực cạnh tranh trên thị trường. 


 

    • Mr Hoa

      - 0933.188972
    •    My status