Chi tiết tin tức

Mức giảm có thể dao động 15-17%

Ngày đăng: 16/01/2015 - 6:58 AM

Mức giảm có thể dao động 15-17% thậm chí tới 50% tùy từng hãng và từng chặng, nhờ tình hình giá nhiên liệu bay giảm gần nửa cũng như áp lực cạnh tranh trên thị trường. 

 

    • Mr Hoa

      - 0933.188972
    •    My status