May Rung Hơi UHT JAPAN

May Rung Hơi UHT JAPAN

Mã sản phẩm: UHT JAPAN
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: UHT JAPAN
Quy cách:

UHT JAPAN

Máy Rung Hơi Trước Sau : TLL-03 , TLL-07 , TLL-12

Máy Rung Hơi Trái Phải : TLS-03 , TLS-07 , TLS-12  

 

 

    • Mr Hoa

      - 0933.188972
    •    My status