ỐNG ĐỒNG VÀNG ĐIỆN CỰC

ỐNG ĐỒNG VÀNG ĐIỆN CỰC

Mã sản phẩm: Ống Đồng Vàng Điện Cực
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: ZIYANG CHINA - XIDIK CHINA
Quy cách: 0.1mm ~ 6mm dài 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm

 

0.1mm  0.2mm  0.3mm  0.4mm  0.5mm  0.6mm  0.7mm  0.8mm  0.9mm

1mm 1.1mm 1.2mm 1.3mm 1.4mm 1.5mm 1.6mm 1.7mm 1.8mm 1.9mm

2mm 2.1mm 2.2mm 2.3mm 2.4mm 2.5mm 2.6mm 2.7mm 2.8mm 2.9mm

3mm 3.1mm 3.2mm 3.3mm 3.4mm 3.5mm 3.6mm 3.7mm 3.8mm 3.9mm

4mm 4.5mm 5mm 5.5mm 6mm

Dài 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm

 

 

    • Mr Hoa

      - 0933.188972
    •    My status