Danh mục sản phẩm

Lưỡi Cưa Vòng NACHI

Lưỡi Cưa Vòng NACHI

Mã sản phẩm: Lưỡi Cưa Vòng NACHI
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: NACHI JAPAN
Quy cách: Bản; 27mm; 34mm; 41mm; 54mm; 67mm; 80mm Răng; 2/3" 3/4" 4/6

Bản: 19mm; 27mm; 34mm; 41mm; 54mm; 67mm; 80mm

Răng: 2/3" 3/4" 4/6

Quy Cách: 2360mm 2350mm 2570mm 3035mm 3300mm 3350mm 3505mm 3660mm; 3750mm

3820mm 3920mm 4115mm 4210mm 4420mm 4570mm 4670mm 4880mm 5040mm 5300mm 5450mm

6460mm 6600mm 6620mm 7140mm 7320mm 7400mm 7850mm 8000mm 8540mm 9900mm 11820mm 14620mm,15000mm

 

    • Mr Hoa

      - 0933.188972
    •    My status