THANH ĐÁ MÀI XEBEC

THANH ĐÁ MÀI XEBEC

Mã sản phẩm: THANH ĐÁ MÀI XEBEC
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: XEBEC JAPAN
Quy cách:

Quy Cách:

1x1x100 ; 1x2x100 ; 1x4x100mm ; 1x6x100mm ; 1x10x100mm ; 1x12x100 ;  ɸ1x100mm ; ɸ2x100mm ; ɸ3x100mm

1x4x150mm ; 1x6x150mm ; 1x10x150mm ; ɸ3x150mm

Hạt Cát:

120# 180# 220# 250# 400# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000#  3000#

 

 

    • Mr Hoa

      - 0933.188972
    •    My status