TY ĐỤC SKD-11 SKH-51

TY ĐỤC SKD-11 SKH-51

Mã sản phẩm: TY ĐỤC SKD-11 SKH-51
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: JMG & JNG
Quy cách: 0.5mm ~ 50mm

Thép SKD-11, Thép SKH-51, Thép SKH-59, Thép DC-53

Đặt làm theo yêu cầu.

 

    • Mr Hoa

      - 0933.188972
    •    My status