Panme đồng hồ - Snap Meter

Panme đồng hồ - Snap Meter

Mã sản phẩm: Panme đồng hồ - Snap Meter
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: MITUTOYO JAPAN
Quy cách:

523-122 ( 25-50mm/0.001mm )

523-121 ( 0-25mm/0.001mm )

 

 

    • Mr Hoa

      - 0933.188972
    •    My status