Panme đo lỗ ba chấu

Panme đo lỗ ba chấu

Mã sản phẩm: Panme đo lỗ ba chấu
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: MITUTOYO JAPAN
Quy cách:

368-164 ( 12-16mm/0.005mm )

368-165 ( 16-20mm/0.005mm )

368-167 ( 25-30mm/0.005mm )

368-166 ( 20-25mm/0.005mm )

368-163 ( 10-12mm/0.001mm )

368-161 ( 6-8mm/0.001mm )

368-162 ( 8-10mm/0.001mm )

368-168 ( 30-40mm/0.005mm )

368-169 ( 40-50mm/0.005mm )

368-170 ( 50-63mm/0.005mm )

368-171 ( 62-75mm/0.005mm ) 

368-172 ( 75-88mm/0.005mm )

368-173 ( 87-100mm/0.005mm )

 

    • Mr Hoa

      - 0933.188972
    •    My status