Panme đo ống trong cơ

Panme đo ống trong cơ

Mã sản phẩm: Panme đo ống trong cơ
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: MITUTOYO JAPAN
Quy cách:

137-201 (50-150mm/0.01mm)

137-202 (50-300mm/0.01mm)

137-203 ( 50-500mm/0.01mm )

137-205 (50-1500mm/0.01mm)

 

 

    • Mr Hoa

      - 0933.188972
    •    My status