Danh mục sản phẩm

TARO REN ỐNG 1/2-14PT

TARO REN ỐNG 1/2-14PT

Mã sản phẩm: TARO REN ỐNG 1/2-14PT
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: OSG JAPAN
Quy cách: TARO REN ỐNG 1/2-14PT (PT1/2-14)

Taro ren ống SKS OSG JAPAN

PT 1/16-28

PT 1/8-28

PT 1/4-19

PT 3/8-19

PT 1/2-14

PT 3/4-14

PT 1"-11

PT 1"1/4-11

PT 1"1/2-11

PT 2"-11

 

Ren PS - PF -  PS : 1/8-28 , 1/4-19 , 3/8-19 , 1/2-14 ,  3/4-14 , 1"-11 , 1"1/4-11 , 1"1/2-11 , 2"-11

 

Ren NPS - NPT : 1/16-27 , 1/8-27 ,  1/4-18 , 3/8-18 , 1/2-14 ,  3/4-14 , 1"-11 1/2 , 1"1/4-11 1/2 , 2"-11 1/2

 

 

 

    • Mr Hoa

      - 0933188972
    •    My status