Danh mục sản phẩm

Dao Doa Máy Xoắn HSS H7

Dao Doa Máy Xoắn HSS H7

Mã sản phẩm: HSS H7 YG KOREA
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: YG KOREA
Quy cách: 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm 4mm 4.5mm 5mm 5.5mm 6mm 6.5mm 7mm 7.5mm 8mm 8.5mm 10mm 10.5mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm 20mm

Dao Doa Máy Xoắn HSS H7 YG KOREA

2mm      2x11x49mm

2.5mm   2.5x14x57mm

3mm      3x15x61mm

3.5mm   3.5x19x70mm

4mm      4x19x75mm

4.5mm   4.5x21x80mm

5mm      5x23x86mm

5.5mm   5.5x26x93mm

6mm     6x26x93mm

6.5mm  6.5x28x101mm

7mm     7x31x109mm

7.5mm  7.5x33x117mm

8mm      8x33x117mm   

8.5mm   8.5x33x117mm   

9mm      9x36x125mm

10mm    10x38x133mm

10.5mm  10.5x38x142mm

11mm     11x41x142mm

12mm    12x44x151mm

 

 

 

    • Mr Hoa

      - 0933188972
    •    My status