Danh mục sản phẩm

LOXO SAMSOL KOREA

LOXO SAMSOL KOREA

Mã sản phẩm: LOXO SAMSOL KOREA
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: SAMSOL KOREA
Quy cách:

 

 LOXO VÀNG                     SF      D8~70 x L10~500mm      

 LOXO XANH DƯƠNG     SL      D8~70 x L10~500mm        

  LOXO ĐỎ                           SM     D8~70 x L10x350mm     

  LOXO XANH LÁ              SH      D8~70 x L10~350mm      

 LOXO NÂU                        SB      D8~70 x L10~350mm      

 LOXO ĐEN                        SG      D10~60 x L15~350mm   

 LOXO XANH BIỂN          SU      D10.5~43 x L15~300       

 LOXO TRẮNG                   SR      D10.5~46 x L15~300       

 LOXO TÍM                         SY       D10.5~46 x L15~300       

 

 

 

 

 

    • Mr Hoa

      - 0933188972
    •    My status