Danh mục sản phẩm

BAME CƠ KHÍ

BAME CƠ KHÍ

Mã sản phẩm: BAME CƠ KHÍ
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: MITUTOYO JAPAN
Quy cách: 0~300MM

103-137 (0-25mm/0.01mm)

103-129 (0-25mm/0.001mm)

103-138 (25-50mm/0.01mm)

 103-130 (25-50mm/0.001mm)

103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

103-140-10 (75-100mm/0.01mm)

103-141-10 (100-125mm/0.01mm)

103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

103-146-10 (225-250mm/0.01mm)

103-147-10 (250-275mm/0.01mm)

103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

  

 

    • Mr Hoa

      - 0961051328
    •    My status