Danh mục sản phẩm

PAME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ

PAME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ

Mã sản phẩm: PAME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ
Đơn giá: 0 VNĐ
Thương hiệu: MITUTOYO JAPAN
Quy cách:

293-240-30 (0-25mm (0-1'')/0.001mm)

293-821-30 (0-25mm (0-1'')/0.001mm)

293-831-30 (0-25mm (0-1'')/0.001mm)

293-340-30 (0-25mm (0-1'')/0.001mm)

293-230-30 (0-25mm(0-1'')/0.001mm)

293-242-30 (50-75mm/0.001mm)

 293-232-30 (50-75mm/0.001mm)

293-243-30 (75-100mm/0.001mm)

293-233-30 (75-100mm/0.001mm)

293-342-30 (50-75mm (2-3'')/0.001mm)

293-343-30 (75-100mm (3-4'')/0.001mm)

 

 

 

 

 

    • Mr Hoa

      - 0961051328
    •    My status